Welkom, bezoeker — Graag inloggen of registreren

Privacy

Zoekhoekje.nl eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Deze wet stelt bepaalde perken en voorwaarden aan de verwerking (verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, enz.) van persoonsgegevens ter bescherming van jouw fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van Zoekhoekje.nl. Door het gebruik van onze website, evenals het bezoek eraan, ga je uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan, elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen alle gegevens die je invult op Zoekhoekje.nl wanneer je een zoekertje wenst te plaatsen of wanneer je je registreert op onze website, waaronder: jouw naam, postcode, provincie, telefoonnummer, e-mailadres en je IP-adres. We verzamelen enkel de versleutelde versie van je wachtwoord, we kennen je wachtwoord niet.

Tevens worden de gegevens die je opneemt in jouw zoekertje verzameld (kenmerken geadverteerde goed of dienst, zoekcriteria, foto's), opgeslagen en gepubliceerd op Zoekhoekje.nl voor de periode dat het zoekertje zichtbaar is op de website plus enkele maanden.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden om jouw vragen te verwerken, verzoeken te beantwoorden of onze diensten te verbeteren.

Indien je reageert op een zoekertje, worden de gegevens die hierbij behoren opgeslagen en bewaard (jouw e-mailadres, jouw IP-adres, inhoud, datum).
Forum